Dołącz do nas
Dołącz do nas!

Uroczystość nadania i poświęcenia Sztandaru Ruchu Narodowego

15 sierpnia 2020 roku miała miejsce 100. rocznica zwycięskiej dla Polaków bitwy warszawskiej. Ruch Narodowy zorganizował w Warszawie duże obchody rocznicowe, na których miało miejsce przełomowe dla naszej formacji wydarzenie.

Uroczystości zaczęły się od organizowanego wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską Marszu Zwycięstwa, który przeszedł od Bazyliki św. Krzyża na plac Krasińskich.

Na placu zaś odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Ruchu Narodowego. Sztandar został ufundowany z inicjatywy Zarządu Mazowieckiego RN przez indywidualnych darczyńców (Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Krzysztof Tuduj, Piotr Lisiecki, Marek Szewczyk, Witold Tumanowicz, Jerzy Janoska, Mariusz Krogulski, Dariusz Pastor, Andrzej Babiak, Jacek Piotr Filipczak, Aleksander Kowaliński), jak również okręgi Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Wielkopolski i Zachodniopomorski naszej partii. 

Dokumenty fundujące i nadające sztandar to „Akt Fundacyjny Sztandaru Ruchu Narodowego” o treści: ,,Niniejszym uroczystym aktem przekazujemy sztandar Ruchowi Narodowemu, jako widomy znak gorącego polskiego patriotyzmu i prawdziwej polskiej idei narodowej, jako chlubną chorągiew najwyższych ideałów narodowo-demokratycznych i narodowo-katolickich oraz zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków polskich wobec Boga, Narodu i Ojczyzny. Nasi przodkowie ideowi stwierdzili, że „wielkim jest naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary, cywilizacji i państwowości”. Niech więc będzie on takim właśnie znakiem, pod którym zgromadzą się świadome siły Narodu i który poprowadzi Ruch Narodowy do zwycięstwa w walce o Wielką Polskę’’ oraz ,,Akt Nadania Sztandaru Ruchowi Narodowemu’’ o treści: ,,Prezes Ruchu Narodowego decyzją z dnia 15 sierpnia 2020 roku, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej,

Święto Wojska Polskiego – zbrojnego ramienia Narodu i Ojczyzny, w 103. rocznicę założenia w Lozannie przez Romana Dmowskiego, przywódcę obozu narodowego i ojca polskiej niepodległości, Komitetu Narodowego Polskiego, w 100. rocznicę chwalebnego zwycięstwa Narodu Polskiego nad bolszewikami, nadaje Ruchowi Narodowemu sztandar’’.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali kol. Dariusz Pastor i Iwona Wawruszczak, zaś pierwszy poczet sztandarowy stanowili kol. Jacek Piotr Filipczak (dowódca), Aleksander Kowaliński (sztandarowy), Rafał Wielądek (asystujący). Poświęcenia sztandaru dokonał związany ze środowiskiem narodowym ojciec Mieczysław Sołowiej SJ. Gośćmi na naszej uroczystości byli kapitan Mieczysław Cybulski ,,Ostry’’, weteran podziemia niepodległościowego (NSZ); Renata Cytacka, radna miasta Wilna; druh Stanisław Okorski, prezes honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych ,,Sokół’’ w Polsce; Ziemowit Przebitkowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej wraz z przedstawicielami jej zarządu.

Na sztandarze Ruchu Narodowego przedstawiono kluczowe emblematy, takie jak znak Orła Białego w polu czerwonym, miecz Chrobrego, Mariogram, hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz „Wielka Polska Katolicka”.

Przyjmując sztandar Ruch Narodowy potwierdził, że nie jest kolejną efemerydą na scenie politycznej, ale formacją budowaną na długie lata. RN podjął dziedzictwo ponad stu trzydziestu lat obozu narodowego i zobowiązał się nie tylko do kontynuowania pracy ideowej, organizacyjnej i politycznej podjętej przez Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika Popławskiego, Karola Raczkowskiego i Teofila Waligórskiego, ale też do jej twórczego rozwoju, wzbogacenia o świeże spojrzenie, adekwatne do wyzwań XXI wieku i zdobycia dla nich nowych placówek w narodzie.