Dołącz do nas
Dołącz do nas!

Jesteśmy kontynuatorami chlubnego dziedzictwa przedwojennego obozu narodowego. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na wyzwania współczesności jest nowoczesna myśl narodowa, zakorzeniona w klasycznej szkole politycznej Romana Dmowskiego i jego następców, dostosowana do aktualnych problemów społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych.

Ruch Narodowy to odważny sprzeciw wobec skorumpowanej kasty polityków rządzących w Polsce od Okrągłego Stołu. Ruch Narodowy to zarazem racjonalna i odpowiedzialna siła, łącząca idealizm oraz etos służby Narodowi z twardym realizmem. Jesteśmy ruchem młodym i obywatelskim.

My, narodowcy, od lat działamy społecznie w organizacjach pozarządowych, organizując cykliczne spotkania formacyjne, manifestacje, akcje charytatywne. Naszym dziełem są setki aktywności w całym kraju, w tym największa, cykliczna manifestacja w Polsce – Marsz Niepodległości. Na bazie społecznego zaangażowania skupionego wokół Marszu Niepodległości, powstał Ruch Narodowy, początkowo jedynie jako ruch społeczny, od roku 2015 przekształcony również w partię.

Pragniemy, by Ruch Narodowy pozostał czymś więcej niż partią. Chcemy wybudzać Polaków z marazmu. Chcemy aktywizować i organizować Naród wokół przyświecających nam idei. Ruch Narodowy nie jest projektem na jedną kampanię, na jeden sezon polityczny. Budujemy siłę, która ma dokonać zmiany pokoleniowej. Naszą ambicją jest zbudować silne państwo oparte o rozwijający się, świadomy i dumny Naród.

Pozdrawiam,
Robert Winnicki

Statut Ruchu Narodowego