Dołącz do nas
Dołącz do nas!

Jesteśmy kontynuatorami chlubnego dziedzictwa przedwojennego obozu narodowego. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na wyzwania współczesności jest nowoczesna myśl narodowa, zakorzeniona w klasycznej szkole politycznej Romana Dmowskiego i jego następców, dostosowana do aktualnychproblemów społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych.

Ruch Narodowy to odważny sprzeciw wobec skorumpowanej kasty polityków rządzących w Polsce od Okrągłego Stołu. Ruch Narodowy to zarazem racjonalna i odpowiedzialna siła, łącząca idealizm oraz etos służby Narodowi z twardym realizmem. Jesteśmy ruchem młodym i obywatelskim.

My, narodowcy, od lat działamy społecznie w organizacjach pozarządowych, organizując cykliczne spotkania formacyjne, manifestacje, akcje charytatywne. Naszym dziełem są setki aktywności w całym kraju, w tym największa, cykliczna manifestacja w Polsce – Marsz Niepodległości. Na bazie społecznego zaangażowania skupionego wokół Marszu Niepodległości, powstał Ruch Narodowy, początkowo jedynie jako ruch społeczny, od roku 2015 przekształcony również w partię.

Pragniemy, by Ruch Narodowy pozostał czymś więcej niż partią. Chcemy wybudzać Polaków z marazmu. Chcemy aktywizować i organizować Naród wokół przyświecających nam idei. Ruch Narodowy nie jestprojektem na jedną kampanię, na jeden sezon polityczny. Budujemy siłę, która ma dokonać zmianypokoleniowej. Naszą ambicją jest zbudować silne państwo oparte o rozwijający się, świadomyi dumny Naród.

Pozdrawiam,
Robert Winnicki

Statut Ruchu Narodowego